Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której kluczowe zasady są wyznaczone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 złotych musi być zatwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dopisać kolejne zasady. Z reguły są to odsetki, które to przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (przeważnie są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tys. zł) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę oddać wraz z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie otrzyma. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.