Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych

skorzystaj z tego linku
Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której to kluczowe zasady są określone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma przekracza 500 zł powinna być stwierdzona pismem.

Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dopisać następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać szczególną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym rodzajem umowy.
Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org
Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (w większości wypadków są to sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę spłacić razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie otrzyma. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.